Anunturi achizitii

2019-08-13 - Repetare procedura - Reabilitare retele exterioare de apa, hidranti, drencere din incinta S UPS Dragomiresti SA etapa VI (et. VI-1;et. VI-2;et. VI-3) prin CERERE DE OFERTA


- Anunt doc. de atr. retele et.VI.1 PTh - Lista cantitati.pdf
- Et. VI.2 , Et.VI.3. PTh-Liste cantitati.pdf

2019-07-24 - Reabilitare retele exterioare de apa, hidranti, drencere din incinta S UPS Dragomiresti SA etapa VI (et. VI-1;et. VI-2;et. VI-3) prin CERERE DE OFERTA.


- Anunt Doc. atribuire retele et VI.1 PTh-Liste de cantitati.pdf
- Et. VI.2 , Et.VI.3. PTh-Liste cantitati.pdf

2019-07-16 - ANUNT DE ATRIBUIRE MASINA DE SERTIZAT


- Anunt atribuire Masina de sertizat 2019.pdf

2019-07-03 - Anunt prelungire termen de evaluare oferte achizitie Masina de sertizat


- Anunt prelungire termen evaluare oferte Masina de sertizat.pdf

2019-06-06 - Achizitie prin cerere de oferta - MASINA DE SERTIZAT


- Anunt achizitie - Masina de sertizat.pdf
- Documentatie atribuire - Masina de sertizat.pdf

2019-03-12 - ANUNT ATRIBUIRE - ACHIZITIE PRIN LICITATIE-CAZAN DE ABUR MEDIE PRESIUNE CU ARZATOR SI SISTEME DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE; ECHIPAMENTE SI ACCESORII IN CENTRALA TERMICA


- ANUNT ATRIBUIRE - contract Cazan abur in centrala termica ob. 29.pdf

2019-02-27 - Raspuns clarificari pentru REPETARE PROCEDURA ACHIZITIE PRIN LICITATIE-CAZAN DE ABUR MEDIE PRESIUNE CU ARZATOR SI SISTEME DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE; ECHIPAMENTE SI ACCESORII IN CENTRALA TERMICA


- Raspuns clarificari 2.pdf

2019-02-26 - Raspuns clarificari pentru REPETARE PROCEDURA ACHIZITIE PRIN LICITATIE-CAZAN DE ABUR MEDIE PRESIUNE CU ARZATOR SI SISTEME DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE; ECHIPAMENTE SI ACCESORII IN CENTRALA TERMICA OB


- Raspuns clarificari 26.02.2019.pdf
- Fisa tehnica CLU.pdf

2019-02-26 - NOTIFICARE prelungire termen vizitare amplasament privind anunt REPETARE PROCEDURA - ACHIZITIE PRIN LICITATIE-CAZAN DE ABUR MEDIE PRESIUNE CU ARZATOR SI SISTEME DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE; ECHIPAMEN


- NOTIFICARE.pdf

2019-02-20 - REPETARE PROCEDURA - ACHIZITIE PRIN LICITATIE-CAZAN DE ABUR MEDIE PRESIUNE CU ARZATOR SI SISTEME DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE; ECHIPAMENTE SI ACCESORII IN CENTRALA TERMICA OB. 29


- Anunt repetare procedura 20,02,2019.pdf
- Documentatie achizitie cazan abur 20,02,2019.pdf

2019-02-06 - Raspuns clarificari pentru anunt ACHIZITIE PRIN LICITATIE-CAZAN DE ABUR MEDIE PRESIUNE CU ARZATOR SI SISTEME DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE; ECHIPAMENTE SI ACCESORII IN CENTRALA TERMICA OB. 29 din data


- Raspuns clarificari.pdf
- Documentatie cazan abur - formulare (sectiunea II - III).docx

2019-01-30 - ACHIZITIE PRIN LICITATIE-CAZAN DE ABUR MEDIE PRESIUNE CU ARZATOR SI SISTEME DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE; ECHIPAMENTE SI ACCESORII IN CENTRALA TERMICA OB. 29


- Anunt achizitie prin licitatie cazan abur.pdf
- Documentatie achizitie cazan abur.pdf

2018-10-31 - ANUNT ATRIBUIRE contract de lucrari REABILITARE DRUMURI UZINALE - ETAPA 1-ETAPA 2- PRIN ACHIZITIE DIRECTA


- anunt atribuire drumuri uzinale.pdf

2018-10-23 - ANUNT ATRIBUIRE "Verificare la instalatii de limitare si stingere a incendiilor cu hidranti exteriori, hidranti interiori si instalatii cu sprinklere si drencere"


- Anunt atribuire - Verificare instalatii PSI.PDF

2018-10-18 - ANUNT Prelungire termen evaluare oferte Reabilitare drumuri etapa 1 si etapa 2


- ANUNT PRELUNGIRE TERMEN.pdf

2018-10-15 - ANUNT prelungire termen depunere oferta "Verificare la instalatii de limitare si stingere a incendiilor cu hidranti exteriori, hidranti interiori si instalatii cu sprinklere si drencere"


- Anunt prelungire termen depunere.PDF

2018-10-11 - ANUNT Prelungire termen evaluare oferte pentru Reabilitare drumuri uzinale Et. 1 si Et. 2


- Anunt prelungire termen.pdf

2018-10-10 - INVITATIE DE PARTICIPARE "Verificare la instalatii de limitare si stingere a incendiilor cu hidranti exteriori, hidranti interiori si instalatii cu sprinklere si drencere"-ACHIZITIE DIRECTA


- Invitatie de participare- verificare instalatii drencere.pdf
- Caiet de sarcini - verificare instalatii drencere.pdf

2018-09-24 - REPETARE PROCEDURA REABILITARE DRUMURI UZINALE ETAPA 1 SI ETAPA 2 PRIN ACHIZITIE DIRECTA


- Anunt-Documentatie atribuire-proiect tehnic.pdf
- Proiect tehnic- parte desenata.pdf

2018-09-12 - REABILITARE DRUMURI UZINALE - ETAPA 1-ETAPA 2- PRIN ACHIZITIE DIRECTA


- Anunt-Documentatie atribuire proiect tehnic.pdf
- Proiect tehnic parte desenata.pdf

2018-09-04 - COMUNICARE REZULTAT EVALUARE OFERTE ACHIZITIE DIRECTA PRESTARI SERVICII DE AUDIT A SITUATIILOR FINANCIARE


- Comunicare evaluare oferte audit financiar.PDF

2018-08-13 - INVITATIE DE PARTICIPARE "AUDIT STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE"


- Invitatie de participare achizitie directa Audit financiar.pdf
- Caiet de sarcini-documentatie de atribuire-formulare.pdf

2018-08-01 - ANUNT DE ATRIBUIRE-1. Reabilitare retele exterioare de apa, hidranti, drencere din incinta - etapa V 2. Reabilitare retea hidranti - depozite


- ANUNT ATRIBUIRE.pdf

2018-07-10 - ANUNT REPETARE PROCEDURA-1.REABILITARE RETELE EXTERIOARE DE APA, HIDRANTI, DRENCERE DIN INCINTA S. UPS DRAGOMIRESTI S.A. - ETAPA IV-COD CPV - 45231111-6 - PRIN ACHIZITIE DIRECTA


- -Anunt-Documentatie atribuire-.pdf
- Proiect Tehnic -et- IV-Lista cantitati.pdf

2018-07-06 - ANUNT PRELUNGIRE TERMEN DE EVALUARE PANA LA DATA DE 10.07.2018-REABILITARE RETELE EXTERIOARE DE APA, HIDRANTI, DRENCERE DIN INCINTA-ETAPA IV-ACHIZITIE DIRECTA


- Anunt prelungire termen evaluare.PDF

2018-07-06 - ANUNT REPETARE PROCEDURA-1. REABILITARE RETELE EXTERIOARE DE APA, HIDRANTI, DRENCERE DIN INCINTA S. UPS DRAGOMIRESTI S.A. - ETAPA V 2. REABILITARE RETEA HIDRANTI - DEPOZITE - PRIN CERERE DE OFERTA


- Anunt Repetare Procedura Doc atribuire et V -depozite - PTh-Et V-Liste cantitati.pdf
- PTh-Liste cantitati Depozite.pdf

2018-06-18 - REABILITARE RETELE EXTERIOARE DE APA, HIDRANTI, DRENCERE DIN INCINTA S. UPS DRAGOMIRESTI S.A. - ETAPA IV-PRIN ACHIZITIE DIRECTA


- Anunt I Documentatie atribuire.pdf
- Proiect Tehnic -et- IV-Lista cantitati.pdf

2018-06-18 - 1. REABILITARE RETELE EXTERIOARE DE APA, HIDRANTI, DRENCERE DIN INCINTA S. UPS DRAGOMIRESTI S.A. - ETAPA V 2. REABILITARE RETEA HIDRANTI - DEPOZITE - PRIN CERERE DE OFERTA


- Anunt Doc atribuire et V -depozite - PTh-Et V-Liste cantitati.pdf
- PTh-Liste cantitati Depozite.pdf

2018-06-05 - ANUNT DE ATRIBUIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CU CENTRALE ELECTRICE ATELIER OB. 114-LABORATOR


- Anunt atribuire Instalatie incalzire ob. 114.pdf

2018-05-09 - LUCRARI DE EXECUTIE SI MONTAJ INSTALATIE DE INCALZIRE CU CENTRALE ELECTRICE OB.114


- Documentatie -planse.pdf
- Proiect tehnic.pdf

2018-04-23 - ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT LUCRARI REABILITARE RETELE EXTERIOARE ETAPA III


- anunt atribuire retele etapa III.jpg

2017-11-09 - ANUNT ATRIBUIRE CONTRACT DE LUCRARI DE EXECUTIE SI MONTAJ ,,INSTALATIE DE INCALZIRE CU CENTRALE ELECTRICE AT.AB 03, CND””


- Anunt de atribuire.pdf

2017-10-30 - Anunt de prelungire a termenului de evaluare a ofertelor pentru lucrari de executie si montaj ,,Instalatie de incalzire cu centrale electrice atelier AB 03, CND


- Anunt prelungire.pdf

2017-10-12 - LUCRARI DE EXECUTIE SI MONTAJ INSTALATIE DE INCALZIRE CU CENTRALE ELECTRICE ATELIER AB03, CND


Invitatie

 S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti  S.A.

Sediu principal: Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita Sediu secundar: punct de lucru Dragomiresti, comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava (WW), jud. Dambovita
CUI RO 3180070, J15/344/2001
Va  invita sa depuneti oferta pentru lucrari de executie  si montaj:
Instalatie de incalzire cu centrale electrice atelier AB03, CND”
1.Obiectul contractului: Lucrari de executie si montaj pentru instalatie de incalzire cu centrale electrice in atelier AB 03, CND
2.Descriere contract: Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală, conform documentatiei atasate.
3.Cod CPV: 45331100 - 7 – Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală
4.Valoarea estimata fara TVA: 200.232,53 lei
5.Sursa de finantare: surse proprii
6.Modul de finalizare a achizitiei: incheierea unui contract de lucrari prin achizitie directa.
Atribuirea contractului se va realiza conform cu “Norma interna pentru reglementarea modului  de realizare a achizitiilor, procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru de furnizare produse /prestare servicii/executie lucrari nr. C. 179/07.12.2016” , publicata pe site-ul societatii si CN Romarm SA.
7.Conditii contract:
7.1
Beneficiarul va  efectua plata către executant în termen de 30 zile de la data emiterii facturii de către acesta, in baza semnarii fara obiectiuni a Procesului verbal de receptie la terminrea lucrarilor.
7.2 Plăţi parţiale pot fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.
8.Termen de finalizare a contractului: 35 zile
9.Perioada de valabilitate a ofertei: 40 zile de la data limita de depunere a ofertei.
10.Conditii participare:
- Oferta tehnica si financiara va fi si insotita de Documente de calificare si/sau selectie – conform cu Documentatia de atribuire (Cap.A- Fisa de date, Cap.B – Caiet de sarcini, Proiect tehnic, F1, F2F3, C6, C7, C8, Cap.C - Model contract, Cap.D - Formulare) pusa la dispozitie pe site-ul www.upsdragomiresti.ro
11.Oferta se va depune:
- prin servicii poştale/de curierat: la registratura societatii, Punct de lucru Dragomiresti, comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţa, orele 8-14;
        sau
-prin livrare directă la registratura societatii Punct de lucru Dragomiresti, comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţa în schimbul unei confirmări de primire, intre orele 8-14.
12.Data limita pentru solicitari clarificari: 18.10.2017
13.Data limita pentru raspuns clarificari:  23.10.2017
14.Data limita pentru transmiterea ofertei: 27.10.2017 ora 10
15.Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare a societatii la data de 27.10.2017 ora 11
16.Data de evaluare a ofertei: 1.11.2017
17.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
18.Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa, adresata catre: filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A,. la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e - mail: upsprivatizare@yahoo.com si manager@upsdragomiresti.ro
19.Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel - Director General, ing. Vlad Carmen - Sef Birou Managementul Restructurarii, Pregatirii pentru Privatizare si Investitii                      

- Cap.B proiect tehnic si liste de cantitati.pdf
- DOCUMENTATIE ATRIBUIRE.pdf

2017-08-23 - ANUNT DE ATRIBUIRE REABILITARE RETELE


ANUNT DE ATRIBUIRE
 prin procedura de achizitie directa a contractului de lucrari
“Reabilitare retele exterioare de apa, hidranti, drencere din incinta SC UPS Dragomiresti SA - etapa II tronson 1 (I) CV1-CV4; tronson 2 (IV) CV4-CV6; CV8-CV9ex.”                                                Denumirea si adresa autoritatii contractante: SC Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA             Str. Laminorului nr. 2, Targoviste, Punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dambovita
Procedura de atribuire aplicată: achizitie directa
Contract de lucrari:
   - lucrari de inlocuire a conductelor existente, fara a se modifica parametrii din autorizatiile si avizele existente, in scopul asigurarii functionarii optime a instalatiilor; cod CVP 45231111-6
Data atribuirii contractului de achizitie publica: 23.08.2017
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica: - pretul cel mai scazut.
Numarul de oferte primite: 1
Denumirea si adresa ofertantului castigator:
SC ILVA IMPEX SRL, Targoviste, Str. Calea Ialomitei, nr. 33  
Pretul platit: 264.854,98 lei
Data publicarii anuntului de participare: 19.07.2017
Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire: 23.08.2017

- Anunt atribuire reabilitare retele.jpg

2017-07-19 - REABILITARE RETELE EXTERIOARE DE APA, HIDRANTI, DRENCERE DIN INCINTA SC UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI SA


                                                        ANUNT

S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti  S.A.
Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
Punct de lucru Dragomiresti
CUI RO 3180070, J15/344/2001

       Invita operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru executie lucrari Reabilitare retele exterioare de apa , hidranti, drencere din incinta SC Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA- Etapa II - tronson 1 (I)  - CV1-CV4;  tronson 2 (IV) - CV4-CV6; CV8-CV9ex.

1.Obiectul contractului:Reabilitare retele exterioare de apa, hidranti, drencere din incinta SC Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA- Etapa II tronson 1 (I) - CV1-CV4;  tronson 2 (IV) - CV4-CV6; CV8-CV9ex.
2 Descriere contract :  Inlocuire conducte de apa, hidranti, drencere, racord la consumatori, reabilitare camine de vane pentru  Etapa II tronson 1 (I)  - CV1-CV4;  tronson 2 (IV) - CV4-CV6; CV8-CV9ex. conform documentatie de pe site-ul   www.upsdragomiresti.ro
3.Cod CPV :4523111-6 Lucrari de demontare si inlocuire a conductelor
4.Valoarea estimata fara TVA :  309.430,11 lei, din care:
                          - tronson 1 – CV1-CV4: 173.317,28 lei
                          - tronson 2 – CV4-CV6; CV8-CV9 ex.: 136.112,83 lei
5.Sursa de finantare : surse proprii
6.Modul de finalizare a achizitiei : incheierea unui contract de lucrari prin achizitie directa
7.Conditii contract :
7.1
Beneficiarul va  efectua plata către executant în termen de 30  zile de la data emiterii facturii de către acesta,  in baza semnarii fara obiectiuni a Procesului verbal de receptie la terminrea lucrarilor.
7.2 Plăţile parţiale pot fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorie, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.
8.Termen de finalizare a contractului : 45 zile
9.Perioada de valabilitate a ofertei : 90 zile de la data limita de depunere a ofertei
10.Conditii participare :
-Oferta tehnica  si financiara  va fi intocmita si insotita de  Documente de calificare si/sau selectie – conform cu Documentatia de atribuire ( Sectiunea I-Fisa de date, Sectiunea II-Caiet de sarcini, proiect tehnic , F1, F2, F3, C6, C7, C8, C9, Sectiunea III- Formulare, Sectiunea IV- Model contract) pusa la dispozitia operatorilor  pe site-ul www.upsdragomiresti.ro
Documentele de calificare sunt cele solicitate conform  Fisei de date –sectiunea I si sectiunea III formulare.
11.Oferta se va depune
- prin servicii poştale/de curierat : la registratura societatii, Punct de lucru Dragomiresti, comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţa, orele 8-14;
-prin livrare directă la registratura sediul societatii Punct de lucru Dragomiresti, comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţa în schimbul unei confirmări de primire, intre orele 8-14.
12 Data limita pentru solicitare vizitare amplasament : (Pentru obtinerea acreditarii, conform normelor ME, sunt necesare 5 zile lucratoare de la data solicitarii) : 20.07.2017 ora 12
13.Vizitare amplasament (optional) : 28.07.2017 ora 8-15
14.Data limita pentru solicitare clarificari : 31.07.2017
15.Data limita raspuns clarificari : 2.08.2017
16.Data limita pentru transmiterea ofertelor : 7.08.2017 ora 1000
17. Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare a societatii la data de 7.08.2017 ora 1100
18. Data de evaluare a ofertelor : 11.08.2017 la punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dambovita.
19.Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut
20.Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e- mail: upsprivatizare@yahoo.com si manager@upsdragomiresti.ro
21.Persoana de contact : Ing. Necula Cristinel - Director General, ing. Vlad Carmen - Sef Birou Managementul Restructurarii, Pregatirii pentru Privatizare si Investitii.                                                                

- Documentatie .pdf
- Proiect tehnic 2017.pdf

2017-04-07 - ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR


- ANUNT atribuire Contract achizitie Buldoexcavator 2017.pdf
- oldelena.php

2017-03-14 - RASPUNS CLARIFICARI PENTRU ANUNT REPETARE PROCEDURA ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR DIN DATA DE 09.03.2017


- Clarificari anunt repetare procedura achizitie buldoexcavator.pdf

2017-03-09 - REPETARE PROCEDURA ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR


ANUNT REPETARE
PROCEDURA ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR

1. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
CUI RO 3180070, J15/344/2001
2. Specificatie:
Denumire: Buldoexcavator
Conditii/caracteristici tehnice: conform caiet de sarcini si clarificari  nr. 831/03.03.2017, postate pe site-ul societatii.                
3. Obiectul contractului: achizitie Buldoexcavator
4. Modul de finalizare a achizitiei prin procedura de cerere de oferta: incheierea unui contract de furnizare produse.
5. Cod CPV: - 43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2)
6. Documentatia de atribuire: se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere, la Punct de lucru Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita sau prin email: upsprivatizare@yahoo.com,
Fax: 0245217807; 0245.634.551.        
Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807
sau la adresa de e-mail: upsprivatizare@yahoo.com, manager@upsdragomiresti.ro  
7.
Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel - Director General,
Ing. Vlad Carmen - Sef Birou Managementul Restructurarii, Pregatirii pentru Privatizare si Investitii.
8. Criteriile de calificare: conform documentatiei de atribuire.
9. Data limita pentru solicitare clarificari: 13.03.2017.
10. Data limita raspuns clarificari: 15.03.2017.
11. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 20.03.2017 ora 12˚˚    
12. Deschiderea ofertelor: se va face de catre comisia de evaluare a societatii la data de 20.03.2017 ora 12³º.    
13. Data de evaluare a ofertelor: 23.03.2017, la punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dambovita.
14. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

- Caiet de sarcini buldoexcavator.pdf
- Fisa de date buldoexcavator.pdf

2017-03-03 - RASPUNS CLARIFICARI PENTRU ANUNT ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR DIN DATA DE 23.02.2017


- Clarificari buldoexcavator din 03.03.2017.pdf

2017-02-23 - ANUNT ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR


ANUNT ACHIZITIE
BULDOEXCAVATOR

1. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti  S.A.            
Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
CUI RO 3180070, J15/344/2001
2. Specificatie:
Denumire: Buldoexcavator
Conditii/caracteristici tehnice: conform caiet de sarcini.
3. Obiectul contractului: achizitie Buldoexcavator 
4. Modul de finalizare a achizitiei prin procedura de cerere de oferta: incheierea unui contract de furnizare produse.
5. Cod CPV: - 43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2) 
6. Documentatia de atribuire: se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere, la Punct de lucru Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita sau prin e-mail: upsprivatizare@yahoo.com, 
Fax: 0245217807;      0245.634.551.          
Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e-mail: upsprivatizare@yahoo.com, manager@upsdragomiresti.ro 
7. Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel - Director General,
                                      Ing. Vlad Carmen - Sef Birou Managementul Restructurarii, Pregatirii pentru Privatizare si Investitii.
8. Criteriile de calificare: conform documentatiei de atribuire.
9. Data limita pentru solicitare clarificari: 28.02.2017.
10. Data limita raspuns clarificari: 3.03.2017.
11. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 7.03.2017
12. Deschiderea ofertelor: se va face de catre comisia de evaluare a societatii la data de 8.03.2017.
13. Data de evaluare a ofertelor: 14.03.2017, la punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dambovita.
14. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

- Caiet de sarcini buldoexcavator.pdf
- Fisa de date buldoexcavator.pdf

2017-01-27 - REPETARE PROCEDURA ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR IN SISTEM DE LEASING FINANCIAR


REPETARE PROCEDURA ACHIZITIE  BULDOEXCAVATOR
in sistem de leasing financiar

1.Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti  S.A. Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita. CUI RO 3180070, J15/344/2001
2.Specificatie:
Denumire: Buldoexcavator
Conditii/caracteristici tehnice: conform caiet de sarcini si raspuns clarificari nr. 176/17.01.2017, postat pe site-ul societatii.  
3.Obiectul contractului: achizitie Buldoexcavator in sistem de leasing financiar
4.Modul de finalizare al achizitiei prin procedura de cerere de oferta: incheierea unui contract de furnizare produse - leasing pe o perioada de 24 luni
5.Cod CPV :   - 43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2)
                     - 66114000-2 Servicii de leasing financiar (Rev.2)
6.Documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere, de la Punct de lucru Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita sau prin  e-mail: upsprivatizare@yahoo.com,         
Fax: 0245217807 si 0245.634.551         
    Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la  nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr.fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e-mail: upsprivatizare@yahoo.com, manager@upsdragomiresti.ro     
7.
Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel - Director General, ing. Vlad Carmen - sef Birou Managementul Restructurarii, Pregatirii pentru Privatizare si Investitii.
8.Criteriile de calificare: conform documentatiei de atribuire
9.Data limita pentru solicitare clarificari: 2.02.2017
10.Data limita raspuns clarificari: 6.02.2017
11.Data limita pentru transmiterea ofertelor: 13.02.2017 ora 1400   
12.
Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare a societatii la data de 14.02.2017 ora 800  
13.Data de evaluare a ofertelor: 21.02.2017, la punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dambovita.
14.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

- Sectiunea I Fisa de date.pdf
- Sectiunea II Caiet de sarcini.pdf

2017-01-17 - RASPUNS CLARIFICARI PENTRU ANUNTUL DIN DATA DE 12.01.2017 ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR IN SISTEM DE LEASING FINANCIAR


- Clarificari buldoexcavator din 17.01.2017.pdf

2017-01-12 - ANUNT ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR IN SISTEM DE LEASING FINANCIAR


ANUNT ACHIZITIE
BULDOEXCAVATOR
in sistem de leasing financiar
1.Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti  S.A. Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita. CUI RO 3180070, J15/344/2001
2.Specificatie:
Denumire: Buldoexcavator
Conditii/caracteristici tehnice: conform caiet de sarcini.
3.Obiectul contractului: achizitie Buldoexcavator in sistem de leasing financiar
4.Modul de finalizare a achizitiei prin procedura de cerere de oferta: incheierea unui contract de furnizare produse -leasing pe o perioada de 24 luni
5.Cod CPV :     - 43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2)
                        - 66114000-2 Servicii de leasing financiar (Rev.2)
6.Documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere, de la Punct de lucru Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita sau prin  e-mail: upsprivatizare@yahoo.com
Fax: 0245217807 si  0245.634.551      
       Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e-mail: upsprivatizare@yahoo.com, manager@upsdragomiresti.ro    
7. Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel - Director General, ing. Vlad Carmen - Sef Birou Managementul Restructurarii, Pregatirii pentru Privatizare si Investitii.
8.Criteriile de calificare :conform documentatiei de atribuire
9.Data limita pentru solicitare clarificari: 17.01.2017
10.Data limita raspuns clarificari: 20.01.2017
11
.Data limita pentru transmiterea ofertelor: 26.01.2017 ora 1400      
12
.Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare a societatii la data de 26.01.2017 ora 1430    
13. Data de evaluare a ofertelor: 7.02.2017, la punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dambovita.
14.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
- Sectiunea I Fisa de date.pdf
- Sectiunea II Caiet de sarcini.pdf

2016-12-14 - ANUNT PUBLICITAR VANZARE DESEURI METALICE FEROASE


ANUNT PUBLICITAR

 C.N. ROMARM S.A  filiala, S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A , cu sediul in Targoviste ,str. Laminorului Bl.2, Sc.A, et.4, ap.80 , jud. Dambovita , Cod 130039 , Punct de lucru Dragomiresti , Intrarea Sat Dumbrava anunta anularea  licitatiei publice deschisa cu strigare pentru vanzarea unor deseuri metalice feroase provenite din casari ,programata pt. data  15.12.2016 ora 900  si reorganizarea acesteia in data de 21.12.2016 ora 900   .

Toate caietele de sarcini vandute pana la data prezentei se anuleaza . Agentii economici care au achizitionat aceste caiete de sarcini pot solicita restituirea contravalorii lor sau sa solicite noul caiet de sarcini pentru licitatia din 21.12.2016 ora 900  .

Licitatia va avea loc  la sediul S.C. UPS Dragomiresti –Punct de lucru Dragomiresti , Intrarea Sat Dumbrava in data de 21.12.2016 ora 900  .

Conditiile privind participarea si adjudecarea acesteia sunt prevazute in Caietul de sarcini, care se poate achizitiona de la sediul S.C UPS Dragomiresti S.A , contra sumei de 150 lei  ( inclusiv  TVA) /caiet , achitata in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste sau numerar la caseria S.C. UPS Dragomiresti S.A .

Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta.

Taxa de participare /  licitatie deschisa este de 200 lei ( inclusiv TVA ) si se va achita cu numerar la caseria S.C UPS Dragomiresti S.A sau in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste.

Termenul limita de depunere a documentelor prevazute in Caietul de sarcini este 21.12.2016 ora 8 45   .

Informatii suplimentare la tel . 0245 632112 int.141 sau 172 , fax 0245 217807 sau e-mai upsdesfacere@yahoo.com

- ANUNT PUBLICITAR deseuri metalice feroase 2016.pdf

2016-12-08 - ANUNT PUBLICITAR VANZARE DESEURI METALICE FEROASE


ANUNT PUBLICITAR

C.N. ROMARM S.A  filiala, S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A , cu sediul in Targoviste, str. Laminorului Bl.2, Sc.A, et.4, ap.80, jud. Dambovita, Cod 130039, Punct de lucru Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava organizeaza :

- Licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unor deseuri metalice feroase provenite din casari care va avea loc in data de 15.12.2016 ora 900.

Licitatia va avea loc  la sediul S.C. UPS Dragomiresti – Punct de lucru Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava.

Conditiile privind participarea si adjudecarea acesteia sunt prevazute in Caietul de sarcini, care se poate achizitiona de la sediul S.C UPS Dragomiresti S.A, contra sumei de 150 lei  ( inclusiv  TVA) /caiet , achitata in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste sau numerar la casieria S.C. UPS Dragomiresti S.A .

Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta.

Taxa de participare /  licitatie deschisa este de 200 lei ( inclusiv TVA ) si se va achita cu numerar la casieria S.C UPS Dragomiresti S.A sau in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste.

Termenul limita de depunere a documentelor prevazute in Caietul de sarcini este 15.12.2016 ora 8 45 .

Informatii suplimentare la tel . 0245 632112 int.141 sau 172 , fax 0245 217807 sau e-mail upsdesfacere@yahoo.com

In caz de neadjudecare procedura  se va repeta in data de 22.12.2016, la ora ora 900.

- anunt dec.2016 .doc

2016-09-21 - Anunt de atribuire prin procedura de achizitie directa a contractului de lucrari ,,Reabilitare instalatie de incalzire atelier 112 si CT ob.106" cod CPV 45232141-2


- Anunt de atribuire.pdf

2016-09-19 - ATRIBUIRE ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE AUDIT FINANCIAR


- ANUNT AUDITOR.pdf

2016-09-13 - Anunt de prelungire a termenului de evaluare oferte ,,Reabilitare instalatie de incalzire Atelier 112 si CT ob.106"


- Anunt prelungire perioada de evaluare oferte.pdf

2016-09-08 - ANUNT PUBLICITAR VANZARE DESEURI FEROASE SI NEFEROASE


ANUNT PUBLICITAR

C.N. ROMARM S.A filiala, S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A , cu sediul in Targoviste ,str. Laminorului Bl.2, Sc.A, et.4, ap.80 , jud. Dambovita , Cod 130039 , Punct de lucru Dragomiresti , Intrarea Sat Dumbrava organizeaza  2 licitatii distincte :

1. Licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unor deseuri metalice feroase (otel ,fonta ) si neferoase    (cupru , alama , aluminiu)   provenite din delaborari munitie , care va avea loc in data de 15.09.2016 ora 900 .

2. Licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unor deseuri metalice feroase provenite din casari . care va avea loc in data de 15.09.2016 ora 1200

Licitatiile vor avea loc la sediul S.C. UPS Dragomiresti –Punct de lucru Dragomiresti , Intrarea Sat Dumbrava.
Conditiile privind participarea si adjudecarea acestora sunt prevazute in Caietele de sarcini, care se pot achizitiona de la sediul S.C UPS Dragomiresti S.A , contra sumei de 150 lei ( inclusiv TVA) /caiet , achitata in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste sau numerar la caseria S.C. UPS Dragomiresti S.A .
Caietele de sarcini sunt distincte pt. fiecare licitatie.
Caietele de sarcini pot fi transmise dupa achitarea contravalorii la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta.
Taxa de participare / fiecare licitatie deschisa este de 200 lei ( inclusiv TVA ) si se va achita cu numerar la caseria S.C UPS Dragomiresti S.A sau in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste.
Termenul limita de depunere a documentelor prevazut in Caietele de sarcini este 15.09.2016 ora 8 45   .
Informatii suplimentare la tel . 0245 632112 int.141 sau 172 , fax 0245 217807 sau e-mail  upsdesfacere@yahoo.com
In caz de neadjudecare procedurile se vor repeta in data de 22.09.2016   si 29.09.2016 , la ora ora 900, respectiv ora 1200 .

- Anunt publicitar deseuri.pdf

2016-09-07 - Anunt prelungire termen (achizitie directa servicii de auditare financiara), in temeiul art. 214, alin. 3 din Legea nr. 98/2016.


- ANUNT.pdf

2016-09-01 - ANUNT EXTINDERE PERIOADA DE EVALUARE PENTRU ACHIZITIE DIRECTA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA


- ANUNT.pdf

2016-08-29 - ANUNT „Reabilitare instalatie de incalzire atelier 112 si centrala termica ob. 106”


                INVITATIE

  S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti  S.A.

 Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.CUI RO 3180070, J15/34

 Va  invita sa depuneti oferta pentru execuţia lucrărilor de

„Reabilitare instalatie de incalzire atelier 112 si centrala termica ob. 106
1.
Obiectul contractului:„Reabilitare instalatie de incalzire atelier 112 si centrala termica ob. 106”

2. Descriere contract : Inlocuire conducte, corpuri de incalzire, eficientizare CT pe combustibil M, conform documentatiei atasate .

3. Cod CPV : 45232141-2

4.Valoarea estimata fara TVA : 170.794 lei la care se adauga cheltuieli diverse si neprevazute 6.832 lei (3.9%).

5. Sursa de finantare: surse proprii
6.Modul de finalizare a achizitiei :incheierea unui contract de  lucrari prin achizitie directa Atribuirea contractului se va realiza prin SEAP

7. Conditii contract :

       7.1 Beneficiarul va  efectua plata către executant în termen de 30  zile de la data emiterii facturii de către acesta ,  in baza semnarii fara obiectiuni a Procesului verbal de receptie la terminrea lucrarilor si semnarea fara obiectiuni.

       7.2 Plăţi parţiale pot fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.

8. Termen de finalizare a contractului: 30 zile

9. Perioada de valabilitate a ofertei :

40 zile de la data limita de depunere a ofertei

10. Conditii participare

- Oferta tehnica  si financiara  va fi intocmita si insotita de  Documente de calificare si/sau selectie – conform cu Documentatia de atribuire ( SectiuneaI-Fisa de date, Sectiunea II-Caiet de sarcini, proiect tehnic , F1, F2, F3, C6, C7, C8, Sectiunea III- Formulare, Sectiunea IV- Model contract) pusa la dispozitie site-ul www.upsdragomiresti.ro

Documentele de calificare sunt cele solicitate conform  Fisei de date – sectiunea I si sectiunea III formulare.

 11. Oferta se va depune

- prin servicii poştale/de curierat: la registratura societatii, Punct de lucru Dragomiresti, comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţa, orele 8-14;

sau

-prin livrare directă la registratura sediul societatii Punct de lucru Dragomiresti, comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţaîn schimbul unei confirmări de primire, intre orele 8-14.

12. Data limita pentru solicitari clarificari: 31.08.2016

13. Data limita pentru raspuns clarificari: 2.09.2016
14. Data limita pentru transmiterea ofertei: 9.09.2016  ora 10

15.Deschiderea ofertelor se va face de catre  comisia de evaluare a societatii la data de 9.09.2016 ora 11
16.Data de evaluare a ofertei : 13.09.2016

17. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
18. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa, adresata catre: filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e - mail: upsprivatizare@yahoo.com si manager@upsdragomiresti.ro
19.Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel - director general, ing. Vlad Carmen - sef birou managementul restructurarii, pregatirii pentru privatizare si investitii

- Invitatie anunt-Documentatie atribuire SI SIII SIV.pdf
- Proiect tehnic - S II.pdf

2016-08-29 - NOTIFICARE pentru achizitia directa a contractului de prestari servicii de auditare financiara


- Notificare pt.achizitia directa de prestari servicii de auditare financiara.pdf

2016-08-26 - Clarificari pentru anuntul din data de 22.08.2016 - reabilitare retele


C.N. ROMARM S.A.
FILIALA - SC U.P.S DRAGOMIRESTI SA  
NR.2552/26.08.2016             

     CLARIFICARI

 Privind documentatia de atribuire din cadrul procedurii de achizitie directa executie lucrari Reabilitare retele exterioare de apa , hidranti ,drencere din incinta SC Uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA- Etapa II lot 2 tronson CV6-CV 8 conform anuntului din data de 22.08.2016 cu termen de depunere oferta  in data de  31.08.2016.

 Clarificarile se afla in  fisierul atasat pe site-ul societatii.

- raspuns clarificari CV6 CV 8.pdf

2016-08-25 - Anunt prelungire termen de evaluare a ofertelor (achizitie directa servicii de auditare financiara) in vederea clarificarii documentelor de calificare prezentate de ofertantii participanti.


- Anunt.pdf

2016-08-22 - Reabilitare retele exterioare de apa , hidranti ,drencere din incinta SC uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA- Etapa II lot 2 tronson CV6-CV 8


ANUNT

  S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti  S.A.

 Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.

  CUI RO 3180070, J15/344/2001

         Invita operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru executie lucrari Reabilitare retele exterioare de apa , hidranti ,drencere din incinta SC uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA- Etapa II lot 2 tronson CV6-CV 8
1. Obiectul contractului:Reabilitare retele exterioare de apa , hidranti ,drencere din incinta SC uzina de Produse Speciale Dragomiresti SA- Etapa II lot 2 tronson CV6-CV 8 

2. Descriere contract :  Inlocuire conducte de apa, hidranti, drencere,racord laconsumatori,reabilitare camine de vane pentru Lot 2 - tronsonul CV6 – CV8. conform documentatie de pe site-ul  site –ul  www.upsdragomiresti.ro

3.Cod CPV :4523111-6 Lucrari de demontare si inlocuire a conductelor

4.Valoarea estimata fara TVA : 97.703 lei (valoare C+M) la care se adauga valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute de 4520 lei reprezentand 4.6% 

5. Sursa de finantare: surse proprii
6. Modul de finalizare a achizitiei :incheierea unui contract de  lucrari prin achizitie directa

7. Conditii contract :

       7.1 Beneficiarul va  efectua plata către executant în termen de 30  zile de la data emiterii facturii de către acesta ,  in baza semnarii fara obiectiuni a Procesului verbal de receptie la terminrea lucrarilor si semnarea fara obiectiuni.

      7.2 Plăţile parţiale pot fi făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.

 8. Termen de finalizare a contractului: 12 zile lucratoare

 9. Perioada de valabilitate a ofertei :

60 zile de la data limita de depunere a ofertei

 10.Conditii participare

-Oferta tehnica  si financiara  va fi intocmita si insotita de  Documente de calificare si/sau selectie – conform cu Documentatia de atribuire ( SectiuneaI-Fisa de date, Sectiunea II-Caiet de sarcini, proiect tehnic , F1, F2, F3, C6, C7, C8,C9,Sectiunea III- Formulare, Sectiunea IV- Model contract) pusa la dispozitia operatorilor  pe site-ul www.upsdragomiresti.ro

 Documentele de calificare sunt cele solicitate conform  Fisei de date –sectiunea I si sectiunea III formulare.
11. Oferta se va depune

- prin servicii poştale/de curierat : la registratura societatii, Punct de lucru Dragomiresti, comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţa, orele 8-14;

-prin livrare directă la registratura sediul societatii Punct de lucru Dragomiresti, comuna Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţaîn schimbul unei confirmări de primire, intre orele 8-14.
12.Data limita pentru solicitare vizitare amplasament: 23.08.2016 ora 8
13.Data limita pentru solicitare clarificari:24.08.2016
14.Data limita raspuns clarificari:26.08.2016
15.Data limita pentru transmiterea ofertelor: 31.08.2016 ora 1000
16. Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare a societatii la data de  31.08.2016 ora 1100
17. Data de evaluare a ofertelor: 02.09.2016la punct de lucru Dragomiresti, intrarea

 Dumbrava, jud. Dambovita.

18. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
19. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e- mail: upsprivatizare@yahoo.com si manager@upsdragomiresti.ro
20.Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel - director general, ing. Vlad Carmen - sef birou managementul restructurarii, pregatirii pentru privatizare si investitii

- INV-FISA DATE-FORM-CONTR-LISTA S2.pdf
- S2-CS-PT.pdf

2016-08-19 - Clarificari achizitie servicii de audit


- clarificari.pdf

2016-08-19 - Anunt termen limita de depunere a ofertelor


- anunt.pdf

2016-08-12 - INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU"AUDIT STATUTAR AL SITUATIILOR FINANCIARE"


INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
1. Societatea CN Romarm SA- Filiala SC
Uzina de Produse Speciale Dragomireşti S.A, cu sediul in str. Laminorului Bl.2,Sc.A, Et.4, Ap. 80,, Târgovişte, CUI 3180070, tel/fax 0245/217807

 Vă invită să participati la  „achizitia directă” organizată în vederea atribuirii contractului de prestari servcii  de “Audit statutar al situatiilor financiare “.

2.Conditii miniminale de ofertare : oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire pusa la dispozitie de SC Uzina de Produse Speciale Dragomireşti S.A .
Nota: toate cerintele si specificatiile din documentatia de atribuire sunt considerate miniminale si obligatorii.

3. - Procedura de atribuire: achizitie directă .

4. - Cod CPV  :   79212100-4 Servicii de auditare  financiara

5. - Perioada de valabilitate a ofertei : 90 de zile.

6. - Limba de redactare a ofertei : limba romana .

7. - Pretul  - Pretul estimat al ofertei este de 20.250  lei / an fara TVA/exercitiu financiar.

8. - Criteriul de atribuire : Conform cap.14 din Caietul de sarcini “Grila pentru evaluarea si compararea ofertelor” .

Cerinte:Conform cap. 8 din Caietul de sarcini “ Cerinte obligatorii”.

9. -  Prezentarea ofertei :

Termenul maxim de depunere al ofertei este : 22.08.2016 , ora 10:00

Oferta se va prezenta in original si una copie.

Adresa la care se depune oferta:

SC Uzina de Produse Speciale Dragomireşti S.A, Punct de lucru Comuna Dragomiresti, Comuna

Dragomiresti,  intrare Sat Dumbrava,  jud. Dambovita,  tel/fax 0245/217807

Detalierea de prezentare a ofertei se regaseste la cap. 9 “Modul de prezentare a ofertei”.

10. - Garanţia de participare

-       Cuantumul garanţiei de participare  = 400 lei

-       Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare 90 zile de la depunerea ofertei.

Modul de constituire a garantiei de participare:

     -     prin plata la casierie cu numerar

     -     prin Ordin de plata in cont nr. RO 62RNCB0128008473050001, deschis la BCR Targoviste,

            cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor.

Documentele necesare achizitiei pot fi descarcate de pe site-ul unitatii: www.upsdragomiresti.ro

- Sectiunea Achizitii Publice.

Pentru informatii suplimentare: persoana de contact Rotaru Elena, emailelena.rotaru@upsdragomiresti.ro,manager@upsdragomiresti.ro, tel. 0245 634 551, fax 0245 634 551

- Inv participare-documentatie-caiet de sarcini.pdf
- Formulare.doc

2016-05-09 - CASTIGATOR LICITATIE VANZARE DESEURI METALICE FEROASE SI NEFEROASE DIN DATA DE 05.05.2016


- Castigator licitatie din data de 05.05.2016.pdf

2016-04-27 - ANUNT PUBLICITAR VANZARE DESEURI METALICE FEROASE SI NEFEROASE


ANUNT PUBLICITAR

S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A , filiala C.N. ROMARM S.A , cu sediul in Targoviste ,str. Laminorului Bl.2, Sc.A, et.4, ap.80 , jud. Dambovita , Cod 130039 , Punct de lucru Dragomiresti , Intrarea Sat Dumbrava organizeaza  licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unor deseuri metalice feroase si neferoase .

Licitatia va avea loc  in data 05.05.2016   ora 900 la sediul S.C. UPS Dragomiresti –Punct de lucru Dragomiresti , Intrarea Sat Dumbrava.

Conditiile privind participarea si adjudecarea acestora sunt prevazute in Caietul de sarcini, care se poate achizitiona de la sediul S.C UPS Dragomiresti S.A , contra sumei de 150 lei ( inclusiv  TVA) , achitata in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste sau numerar la caseria S.C. UPS Dragomiresti S.A

Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta.

Taxa de participare la licitatia deschisa este de 200 lei ( inclusiv TVA ) si se va achita cu numerar la caseria S.C UPS Dragomiresti S.A sau in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste.

Termenul limita de depunere a documentelor prevazut in Caietul de sarcini este 05.05.2016 ora 8 0.

In caz de neadjudecare procedura se va repeta in data de 12.05.2016   ora 9 00 , si 19.05.2016 ora 9 00  .

Informatii suplimentare la tel . 0245 632112 int.141 sau 172 , fax 0245 217807 sau e-mail upsdesfacere@yahoo.com

- Anunt publicitar deseuri metalice 2016.pdf

2016-04-15 - REPETARE PROCEDURA ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR IN SISTEM DE LEASING FINANCIAR


REPETARE PROCEDURA ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR

in sistem de leasing financiar 15.04.2016

         1. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.

CUI RO 3180070, J15/344/2001
        2.Specificatie:

     Denumire : Buldoexcavator

     Conditii/caracteristici tehnice: conform caiet de sarcini si raspuns clarificari nr. 903/24.03.2016 si 1055/06.04.2016 de pe site –ul www.upsdragomiresti.ro

 1. Obiectul contractului: achizitie Buldoexcavator in sistem de leasing financiar
 2. Modul de finalizare a achizitiei prin procedura de cerere de oferta:incheierea unui contract de furnizare produse - leasing pe o perioada de 60 luni
 3. Cod CPV : - 43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2)

 - 66114000-2 Servicii de leasing financiar (Rev.2)

 1. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere, de la Punct de lucru Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita sau prin e-mail, posta. Documentatia poate fi procurata la pretul de 100 lei + TVA, care se achita cu OP in contul nr. R062RNCB0128008473050001 deschis la BCR Targoviste sau numerar la casieria unitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e- mail: upsprivatizare@yahoo.com, manager@upsdragomiresti.ro

 1. Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel - director general, ing. Vlad Carmen - sef birou managementul restructurarii, pregatirii pentru privatizare si investitii.
 2. Data limita pentru solicitare clarificari: 20.04.2016
 3. Data limita raspuns clarificari: 22.04.2016
 4. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 26.04.2016 ora 900
 5. Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare a societatii la data de 26.04.2016 ora 1200
 6. Data de evaluare a ofertelor: 28.04.2016,la punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dambovita.

     13. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

- Anunt repetare procedura achizitie buldoexcavator.pdf
- CAIET DE SARCINI BULDOEXCAVATOR.pdf

2016-04-06 - RASPUNS CLARIFICARI PENTRU ANUNT ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR IN SISTEM LEASING


- Clarificari BULDOEXCAVATOR.pdf

2016-03-31 - REPETARE PROCEDURA ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR IN SISTEM DE LEASING FINANCIARREPETARE PROCEDURA ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR
      in sistem de leasing financiar 31.03.2016

1. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
                    CUI RO 3180070, J15/344/2001
2. Specificatie:
    Denu
mire : Buldoexcavator   
    Conditii/caracteristici tehnice:
conform caiet de sarcini si raspuns clarificari nr. 903/24.03.2016   de pe site –ul www.upsdragomiresti.ro
3. Obiectul contractului: achizitie Buldoexcavator in sistem de leasing financiar
4. Modul de finalizare a achizitiei prin procedura de cerere de oferta:incheierea unui contract de furnizare produse - leasing pe o perioada de 60 luni
5. Cod CPV : - 43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2)
                    - 66114000-2 Servicii de leasing financiar (Rev.2)
6. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere, de la Punct de lucru Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita sau prin e-mail, posta. Documentatia poate   
    fi procurata la pretul de 100 lei + TVA, care se achita cu OP in contul nr. R062RNCB0128008473050001 deschis la BCR Targoviste sau numerar la casieria unitatii.
    Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112
    int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e- mail: upsprivatizare@yahoo.com, manager@upsdragomiresti.ro

7. Persoana de contact:
Ing. Necula Cristinel - director general, ing. Vlad Carmen - sef birou managementul restructurarii, pregatirii pentru privatizare si investitii.
8. Data limita pentru solicitare clarificari: 06.04.2016
9. Data limita raspuns clarificari: 08.04.2016
10.Data limita pentru transmiterea ofertelor: 12.04.2016 ora 1100
11.
Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare a societatii la data de 12.04.2016 ora 1200
12.
Data de evaluare a ofertelor: 14.04.2016,la punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dambovita.

13. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.


- Repetare procedura achizitie buldoexcavator in sistem de leasing financiar.pdf
- CAIET DE SARCINI BULDOEXCAVATOR.pdf

2016-03-24 - RASPUNS CLARIFICARI PENTRU ANUNT ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR IN SISTEM LEASING


- Clarificari BULDOEXCAVATOR.pdf

2016-03-15 - ANUNT ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR IN SISTEM DE LEASING FINANCIAR


 ANUNT ACHIZITIE

 BULDOEXCAVATOR

in sistem de leasing financiar

1.Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
                   Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.  
                   CUI RO 3180070, J15/344/2001
2.Specificatie: 

       Denumire : Buldoexcavator

       Conditii/caracteristici tehnice: conform caiet de sarcini.

3. Obiectul contractului: achizitie Buldoexcavator in sistem de leasing financiar

4. Modul de finalizare a achizitiei prin procedura de cerere de oferta: incheierea unui contract de furnizare produse – leasing pe o perioada de 60 luni

5. Cod CPV :    - 43262000-7 Utilaje excavatoare (Rev.2)

                       - 66114000-2 Servicii de leasing financiar (Rev.2)

6. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere, de la Punct de lucru Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita sau prin e-mail, posta.

    Documentatia poate fi procurata la pretul de 100 lei + TVA , care se achita cu OP in contul nr. RO62RNCB0128008473050001deschis la BCR Targoviste sau numerar la casieria unitatii.

    Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre:C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807
    sau la adresa de e- mail: upsprivatizare@yahoo.com, manager@upsdragomiresti.ro

7.Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel - director general, ing. Vlad Carmen - sef birou managementul restructurarii, pregatirii pentru privatizare si investitii.
8.Data limita pentru solicitare clarificari
:22.03.2016

9. Data limita raspuns calarificari: 24.03.2016

10. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 29.03.2016 ora 1000                                                                                                                      
11.
Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare a societatii la data de 29.03.2016 ora 12                                                                                                                                                         
12. Data de evaluare a ofertelor: 31.03.2016,la punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţa.   
13. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.


- ANUNT ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR.pdf
- CAIET DE SARCINI BULDOEXCAVATOR.pdf

2016-03-01 - ANUNT PUBLICITAR VANZARE DESEURI METALICE FEROASE


ANUNT PUBLICITAR

S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A , filiala C.N. ROMARM S.A , cu sediul in Targoviste ,str. Laminorului,
Bl.2, Sc.A, et.4, ap.80 , jud. Dambovita , Cod 130039 , Punct de lucru Dragomiresti , Intrarea Sat Dumbrava
organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unor deseuri metalice feroase .

Licitatia va avea loc in data de 09.03.2016   ora 900 la sediul S.C. UPS Dragomiresti –Punct de lucru Dragomiresti , Intrarea Sat Dumbrava.

Conditiile privind participarea si adjudecarea acestora sunt prevazute in Caietul de sarcini, care se poate
achizitiona de la sediul S.C UPS Dragomiresti S.A , contra sumei de 150 lei ( inclusiv TVA) , achitata in
contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste
sau numerar la caseria S.C. UPS Dragomiresti S.A

Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii
la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta.

Taxa de participare la licitatia deschisa este de 100 lei ( inclusiv TVA ) si se va achita cu
numerar la caseria S.C UPS Dragomiresti S.A sau in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste.

Termenul limita de depunere a documentelor prevazut in Caietul de sarcini este 09.03.2016 ora 8 0.

Informatii suplimentare la tel . 0245 632112 int.141 sau 172 , fax 0245 217807 sau e-mai upsdesfacere@yahoo.com- Anunt publicitar deseuri metalice feroase 2016.pdf

2015-11-18 - ANUNT VANZARE DESEURI DE FIERANUNT PUBLICITAR

    S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A, filiala C.N. ROMARM S.A, cu sediul in Targoviste,
str. Laminorului Bl.2, Sc.A, et.4, ap.80, jud. Dambovita, Cod 130039, Punct de lucru Dragomiresti,
Intrarea Sat Dumbrava organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unei cantitati de 250 tone deseuri de fier.
   Licitatia va avea loc in data de 25.11.2015 ora 900 la sediul S.C. UPS Dragomiresti – Punct de lucru Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava.
   Conditiile privind participarea si adjudecarea acestora sunt prevazute in Caietul de sarcini, care se poate achizitiona de la sediul S.C. UPS Dragomiresti S.A,
contra sumei de 150 lei (inclusiv TVA), achitata in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste sau numerar la caseria S.C. UPS Dragomiresti S.A.
   Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta.
   Taxa de participare la licitatia deschisa este de 200 lei ( inclusiv TVA ) si se va achita cu numerar la
caseria S.C. UPS Dragomiresti S.A. sau in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste.
   Garantia de participare la licitatia deschisa cu strigare este de 20% din valoarea totala a deseurilor specificata in Anexa nr.1 la Caietul de sarcini, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.
   Termenul limita de depunere a documentelor prevazut in Caietul de sarcini este 25.11.2015 ora 8 00
   Informatii suplimentare la tel. 0245 632112 int.141 sau 172, fax 0245 217807 sau e-mai upsdesfacere@yahoo.com


- ANUNT PUBLICITAR VANZARE DESEURI DE FIER.pdf

2015-11-04 - ANUNT PUBLICITAR VANZARE AUTOTURISM LEGANTZA SI TRACTOR BULDOZER S 650


S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A. cu sediul in Targoviste, str. Laminorului
nr. 2, jud. Dambovita, tel. 0245 632112, fax 0245 217807,
(punct de lucru din comuna Dragomiresti ,intrare sat Dumbrava),
vinde prin negociere directa urmatoarele bunuri :
   1.  Autoturism marca DAEWOO Legantza CDX M/T  - pret unitar - minim 6500    lei + TVA ;
   2.  Tractor Buldozer S 650                                    - pret unitar - minim 12000  lei + TVA.

Detalii suplimentare la tel. 0245 632112, int. 172. - Anunt publicitar.pdf

2015-10-21 - RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI (Achizitie mijloc transport persoane- Autobuz second hand)


RASPUNS solicitare clarificari    « Achizitie mijloc transport persoane- Autobuz second hand « 

 Va transmitem clarificare la intrebarea unui operator economic privind procedura de atribuire a contractului « Achizitie mijloc transport persoane- Autobuz second- hand «  ,anunt nr. 2671/15.10.2015.

 Intrebare 1  : Taxa pentru documentatia de atribuire din Anunt achizitie nr.2671/15.10.15, punctul 6 coincide cu taxa de participare mentionata in Documentatie nr.2671/15.10.15, sectiune III, punctul 1 ?

 Raspuns: Taxa pentru documentatia de atribuire din Anunt achizitie nr.2671/15.10.15, punctul 6 coincide cu taxa de participare mentionata in Documentatie de atribuire( nr.2671/15.10.15 )- FISA de DATE , sectiune III- Informatii juridice , financiare , economice , punctul 1 .

Intrebare 2 : Care este data limita pentru transmiterea ofertelor , conform anuntului de achizitie nr.2671/15.10.15 ?

Raspuns : Potrivit anuntului nr. 2671/15.10.2015, data limita pentru transmiterea ofertelor este 27.10.2015 , ora 10

 

     Va multumim pentru interes !

- Raspuns solicitare clarificari.pdf

2015-10-19 - RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI ( Achizitie mijloc de transport persoane - Autobuz second hand).


RASPUNS solicitare clarificari « Achizitie mijloc transport persoane- Autobuz second hand «
Va transmitem clarificare la intrebarea unui operator economic privind procedura de atribuire a contractului « Achizitie mijloc transport persoane- Autobuz second- hand « ,anunt nr. 2671/15.10.2015.

Intrebare : Care este valoarea bugetului alocat pentru achizitie ?

Raspuns : Potrivit anuntului nr. 2671/15.10.2015, Documentatia de atribuire care contine FISA de DATE a achizitiei , repectiv informatiile privitoare la achizitie ,se pune la dispozitia operatorilor economici interesati , la cerere , de la punct de lucru Dragomiresti sau prin e-mail (upsprivatizare@yahoo.com, manager@upsdragomiresti.ro), posta .

Documentatia poate fi procurata la pretul de 100 lei + TVA , care se achita cu OP in contul nr. RO62RNCB0128008473050001 deschis la BCR Targoviste sau numerar la casieria unitatii.
Va multumim pentru interes ! - Raspuns solicitare clarificari.pdf

2015-10-15 - ANUNT ACHIZITIE MIJLOC TRANSPORT PERSOANE - AUTOBUZ - (second hand)


ANUNT ACHIZITIE
Mijloc transport persoane- AUTOBUZ-(second hand)
1. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita. CUI RO 3180070, J15/344/2001
2. Specificatie: Denumire : Mijloc de transport persoane – Autobuz (second hand) Conditii / caracteristici tehnice: conform caiet de sarcini.
3. Obiectul contractului: achizitie mijloc de transport persoane- Autobuz second – hand pentru salariatii societatii.
4. Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de furnizare produse.
5. Cod CPV : 34121000-1
6. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere, de la Punct de lucru Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita sau prin e-mail, posta. Documentatia poate  fi procurata la pretul de 100 lei + TVA , care se achita cu OP in contul nr. RO62RNCB0128008473050001 deschis la BCR Targoviste sau numerar la casieria unitatii Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e- mail: 34121000-1 upsprivatizare@yahoo.com, manager@upsdragomiresti.ro
7. Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel - director general, ing. Vlad Carmen - sef birou managementul restructurarii, pregatirii pentru privatizare si investitii.
8. Data limita pentru solicitare clarificari 20.10.2015
9. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 27.06.2015 ora 10
10. Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare a societatii la data de 27.10.2015 ora 12
11. Data de evaluare a ofertelor: 27.10.2015, la punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţa.
12. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.


- Anunt achizitie autobuz .pdf
- Caiet de sarcini achizitie autobuz.pdf

2015-10-08 - ANUNT VANZARE DESEURI METALICE FEROASE


ANUNT PUBLICITAR

S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A, filiala C.N. ROMARM S.A , cu sediul in Targoviste,str. Laminorului Bl.2, Sc.A, et.4, ap.80, jud. Dambovita, Cod 130039 , Punct de lucru Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unor deseuri metalice feroase.

Licitatia va avea loc in data de 20.10.2015 ora 900 la sediul S.C. UPS Dragomiresti – Punct de lucru Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava.

Conditiile privind participarea si adjudecarea acestora sunt prevazute in Caietul de sarcini, care se poate achizitiona de la sediul S.C UPS Dragomiresti S.A, contra sumei de 150 lei ( inclusiv TVA), achitata in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste sau numerar la caseria S.C. UPS Dragomiresti S.A

Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta.

Taxa de participare la licitatia deschisa este de 200 lei ( inclusiv TVA ) si se va achita cu numerar la caseria S.C UPS Dragomiresti S.A. sau in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste.

Garantia de participare la licitatia deschisa cu strigare este de 20% din valoarea totala a deseurilor specificata in Anexa nr.1 la Caietul de sarcini , rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.

Termenul limita de depunere a documentelor prevazut in Caietul de sarcini este 20.10.2015 ora 8 00

Informatii suplimentare la tel. 0245 632112 int.141 sau 172, fax 0245 217807 sau e-mai upsdesfacere@yahoo.com

In caz de neadjudecare procedura se va repeta in data de 27.10.2015 ora 900 si data de 03.11.2015 ora 900

- Anunt publicitar deseuri metalice feroase.pdf

2015-10-08 - ANUNT VANZARE DESEURI METALICE NEFEROASE


ANUNT PUBLICITAR

S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A, filiala C.N. ROMARM S.A, cu sediul in Targoviste, str. Laminorului Bl.2, Sc.A, et.4, ap.80, jud. Dambovita, Cod 130039, Punct de lucru Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unor deseuri metalice neferoase.

Licitatia va avea loc in data de 20.10.2015   ora 1200 la sediul S.C. UPS Dragomiresti –Punct de lucru Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava.

Conditiile privind participarea si adjudecarea acestora sunt prevazute in Caietul de sarcini, care se poate achizitiona de la sediul S.C UPS Dragomiresti S.A , contra sumei de 150 lei ( inclusiv TVA), achitata in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste sau numerar la caseria S.C. UPS Dragomiresti S.A

Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta.

Taxa de participare la licitatia deschisa este de 200 lei ( inclusiv TVA ) si se va achita cu numerar la caseria S.C UPS Dragomiresti S.A sau in contul nr. RO17CECE DB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste.

Garantia de participare la licitatia deschisa cu strigare este de 20% din valoarea totala a deseurilor specificata in Anexa nr.1 la Caietul de sarcini , rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.

Termenul limita de depunere a documentelor prevazut in Caietul de sarcini este 20.10.2015 ora 11 00   .

Informatii suplimentare la tel. 0245 632112 int.141 sau 172, fax 0245 217807 sau e-mai upsdesfacere@yahoo.com

In caz de neadjudecare procedura se va repeta in data de 27.10.2015 ora 1200, si data de 03.11.2015 ora 1200

- Anunt publicitar deseuri metalice neferoase.pdf

2015-10-08 - ANUNT VANZARE AUTOTURISM LEGANTZA SI TRACTOR BULDOZER S 650


ANUNT PUBLICITAR

            S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A cu sediul in Targoviste, str.Laminorului nr. 2, jud. Dambovita, tel. 0245 632112, fax 0245 217807 organizeaza la punctul de lucru din comuna Dragomiresti, intrare sat Dumbrava  in data de 19.10.2015 ora 1200licitatie publica deschisa cu strigare in vederea vanzarii unui autoturism marca DAEWOO Legantza CDX M/T si a unui Tractor Buldozer S 650.

   Conditiile privind participarea si adjudecarea sunt prevazute in Caietele de sarcini, care se pot procura de la punctul  de lucru incepand cu data prezentei, contra sumei de 50 lei/ caiet + TVA .

In caz de neadjudecare procedura se va repeta in data de 26.10.2015 ora 1200si data de 02.11.2015 ora 1200 la sediul S.C. UPS Dragomiresti S.A . 

Informatii suplimentare la tel . 0245 632112 int.141 sau 172 .

- Anunt publicitar vanzare auto Legantza si Tractor Buldozer S650.pdf

2015-10-08 - ANUNT VANZARE TEAVA PROVENITA DIN DEZMEMBRARI


ANUNT PUBLICITAR

 

     S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A cu sediul in Targoviste, str. Laminorului nr. 2, jud. Dambovita, tel. 0245 632112, fax 0245 217807, (punct de lucru din comuna Dragomiresti, intrare sat Dumbrava),   vinde urmatoarele tipuri de teava provenite din dezmembrari :

1.Teava D 104X4 mm                      -18,5 ml  ; pret unitar -17 lei/ml
2.Teava D 110X4 mm                     - 13    ml ; pret unitar -18 lei/ml          
3.Teava D 115X4 mm                    -176    ml  ; pret unitar -19 lei/ml
4.Teava D 115X4 mm galvanizata     -97    ml  ; pret unitar  -19 lei/ml
5.Teava D 122X4 mm                    -108    ml  ; pret unitar  -20 lei/ml
6.Teava D 127X4 mm                     - 11,8 ml  ; pret unitar  -21 lei/ml
7.Teava D 133X4 mm                      - 3,9  ml  ; pret unitar   -22 lei/ml
8.Teava D 155X6 mm                      -19    ml  ; pret unitar   -37,5 lei/ml
9.Teava D 160X6 mm                      -59    ml  ; pret unitar   -39 lei/ml
10.Teava D 170X6 mm                    -86    ml   ; pret unitar -41,5 lei/ml
11.Teava D 215X7 mm                  -212    ml   ; pret unitar -61,5 lei/ml
12.Teava D 270X7 mm                    -66    ml   ; pret unitar -78 lei/ml
13.Teava D 320X7 mm                    -32    ml   ; pret unitar -92 lei/ml

Detalii suplimentare la tel. 0245 632112 , int . 172 .

Pretul nu include TVA.

- Anunt publicitar teava provenita din dezmembrari.pdf

2015-07-23 - ANUNT VANZARE DESEURI METALICE FEROASE - 23.07.2015


ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE PENTRU VANZAREA UNOR DESEURI METALICE FEROASE.

     S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A, filiala C.N. ROMARM S.A, cu sediul in Targoviste, str. Laminorului Bl.2, Sc.A, et.4, ap.80, jud. Dambovita,
Cod 130039, Punct de lucru Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unor deseuri metalice feroase.
     Licitatia va avea loc in data de 30.07.2015 ora 10 00 la sediul S.C. UPS Dragomiresti – Punct de lucru Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava.
     Conditiile privind participarea si adjudecarea acestora sunt prevazute in Caietul de sarcini, care se poate achizitiona de la sediul S.C UPS Dragomiresti S.A,
contra sumei de 300 lei (inclusiv TVA), achitata in contul nr. RO17CECEDB01 30RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste
sau numerar la caseria S.C. UPS Dragomiresti S.A.
     Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta.
     Taxa de participare la licitatia deschisa este de 200 lei (inclusiv TVA) si se va achita cu numerar la caseria S.C. UPS Dragomiresti S.A.
sau in contul nr. RO17 CECEDB0130RON0705498 deschis la CEC BANK Targoviste.
     Garantia de participare la licitatia deschisa cu strigare este de 20% din valoarea totala a deseurilor specificata in Anexa nr.1
la Caietul de sarcini, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.
     Termenul limita de depunere a documentelor prevazut in Caietul de sarcini este 29.07.2015 ora 15 00.
     Informatii suplimentare la tel. 0245 632112 int.141 sau 172, fax 0245 217807 sau e-mai upsdesfacere@yahoo.com

2015-07-22 - ANUNT ACHIZITIE NR. 20/22.07.2015


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
20 din 22.07.2015
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat:

       -Denumire: Salopeta de lucru confectionata din (bbc100%) formata din bluza si pantalon;

       -Conditii obligatorii: a) se solicita ca salopeta sa nu aiba buzunare;

                                        b) salopeta va fi inscriptionata cu inscriptia UPS DRAGOMIRESTI;

                                       c) se solicita certificat de calitate, cu precizarea termenului de garantie acordat;

                                       d) ofertantul va prezenta copii dupa autorizatiile detinute in vederea introducerii pe    

                                           piata a echipamentului individual de protectie solicitat, in conformitate cu

                                           HG 115/2004 si totodata copie dupa declaratia EC conform HG 115/2004.                                


4. Cod CPV : 18114000-1 
5. Cantitate: 66 buc
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112 int. 131, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 31.07.2015
9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

2015-07-22 - ANUNT ACHIZITIE NR. 21/22.07.2015


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
21 din 22.07.2015
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat:

       -Denumire: Incaltaminte de protectie cu talpa antistatica;

       -Conditii obligatorii: a) se solicita certificat de calitate, cu precizarea termenului de garantie acordat;

                                        b) ofertantul va prezenta copii dupa autorizatiile detinute in vederea introducerii pe    

                                           piata a echipamentului individual de protectie solcitat, in conformitate cu

                                           HG 115/2004 si totodata copie dupa declaratia EC conform HG 115/2004.                                


4. Cod CPV : 18832000-1 
5. Cantitate: 66 buc
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112 int. 131, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 31.07.2015
9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

2015-07-15 - ANUNT ACHIZITIE LUCRARI REABILITARE ACOPERIS OB. 2


1. Nr. anuntului:  2/15 iulie/2015

2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.              

Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita;

sediu secundar: Punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţa.

CUI RO 3180070, J15/344/2001

3. Specificatie  lucrare :                                                                                                               

Denumire: Reabilitare acoperis Ob. 2 – atelier tamplarie

Conditii/ caracteristici tehnice :

Descrierea lucrarilor solicitate - sunt specificate in Caietul de sarcini  

Perioada de garanţie acordată lucrărilor executate este de minim 2 ani şi curge de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de lucrari

Termen de executie: 45 zile de la semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor

4. Cod CPV : 45261310-0

5. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere, la Punct de lucru Dragomiresti, str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita sau prin e-mail, posta.

Documentatia poate fi procurata la pretul de 300 lei + TVA, care se achita cu OP in contul nr. RO62RNCB0128008473050001deschis la BCR Targoviste sau in numerar la casieria unitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e- mail: upsprivatizare@yahoo.com, manager@upsdragomiresti.ro

6.Solicitarea pentru vizitarea amplasamentului este conditionata de achizitionarea documentatiei de atribuire.Pentru obtinerea accesului in societate, persoanele interesate vor transmite prin fax sau e-mail act de identitate (BI/CI) şi delegaţii sau documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnătura şi ştampila acestuia. Vizitarea amplasamentului se poate face între orele 800-1400,de luni pana vineri , in termenul de valabilitate al anuntului.                

7. Persoana de contact: Ing Necula Cristinel – director general, ing. Vlad Carmen – sef  birou managementul restructurarii, pregatirii pentru privatizare si investitii.
8. Data limita pentru solicitare clarificari 23.07.2015 , data limita raspuns clarificari 27.07.2015

9. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 30.07.2014 ora 1000
10. Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare a societatii la data de 30.07.2015. ora12.

Data de evaluare a ofertelor: 31.07.2015,la punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţa.

11. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

- Anunt-achizitie-UPS-Dragomiresti.pdf
- CAIET DE SARCINI REABILITARE ACOPERIS.pdf

2015-06-16 - ERATA ANUNT 12.06.2015 (INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALE ELECTRICE ATELIER 111)


Erata anunt 12.06.2015

Punctul 6 se completeaza " Documentatia poate fi procurata la pretul de 300 lei plus TVA"

2015-06-12 - INSTALATIE DE INCALZIRE CU CENTRALE ELECTRICE ATELIER 111


ANUNT ACHIZITIE


1.Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
     CUI RO 3180070, J15/344/2001
2.Specificatie : 

Denumire : Instalatie de incalzire cu centrale electrice atelier 111

Conditii/ caracteristici tehnice :

- Incalzire cu 2 centrale electrice pentru atelier de productie;

   - Realizarea unui sistem de producere si distributie locala a agentului termic pentru apa calda + 80°/+60° C prin intermediul a 2 centrale termice electrice (in etapa 1), cu functionare in cascada si putere nominala de 48 kw. Incalzirea se va realiza prin intermediul unui sistem de incalzire cu radiatoare, cu posibilitatea de conectare a radiatorului la centura de impamantare pentru protejare la descarcare electrostatica.

3. Obiectul contractului

- Instalatie de incalzire cu centrale electrice atelier 111 - furnizare si lucrari de montaj centrale electrice  

4.Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de furnizare produse

5. Cod CPV : 45232141-2

6. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere,de la Punct de lucru Dragomiresti , str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita sau prin e-mail, posta.

              Documentatia poate fi procurata la pretul de 300 lei, care se achita cu OP in contul nr. RO62RNCB0128008473050001deschis la BCR Targoviste sau in numerar la casieria unitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre:C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151; 0245217807, nr. fax 0245611746; 0245217807 sau la adresa de e- mail  : upsprivatizare@yahoo.com,manager@upsdragomiresti.ro

7.Solicitarea pentru vizitarea amplasamentului este conditionata de achizitionarea documentatiei de atribuire si se poate face pana la data de 17 iunie 2015, ora 14, in vederea obtinerii acreditarii pentru acces conform prevederilor legale   si in termenul de valabilitate al anuntului.
Pentru obtinerea acreditarii, personale interesate vor transmite prin fax sau e-mail act de identitate (BI/CI) şi delegaţii sau documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnătura şi ştampila acestuia.  Vizitarea amplasamentului se poate face între orele 800-1400, dupa obtinerea acreditarii si in termenul de valabilitate al anuntului.  
                                                                                                                                                     
8.Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel-director general, ing. Vlad Carmen – sef birou managementul restructurarii, pregatirii pentru privatizare si investitii.

9.Data limita pentru solicitare clarificari
24.06.2015

10. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 29.06.2015 ora 1000

11.Deschiderea ofertelor
se va face de către comisia de evaluare a societatii la data de 30.06.2015 .

    Data de evaluare a ofertelor: 01.07.2015,la punct de lucru Dragomiresti, intrarea Dumbrava, jud. Dâmboviţa.

12. Criteriul de atribuire
: pretul cel mai scazut.

2014-10-14 - Anunt atribuire nr. 19/14.10.2014


ANUNT ATRIBUIRE

1.Nr. anuntului 19/ 14.10.2014
2.Achizitor: C.N. ROMARM S.A.- filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
     CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Obiectul contractului: -Furnizare, instalare si punere in functiune “Instalatie  de gamadefectoscopie industriala cu sursa radioactiva Co 60 “. Livrarea produsului se face la sediul SC UPS Dargomiresti SA – punct  de lucru Dragomiresti SA   .

 1. Cod CPV : 38580000-4

5. Procedura: - cerere de oferte

 1. Atribuirea contractului:

6.1 Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul:

SC KIMET SRL, Str. Garii, nr. 64, Targu Secuiesc

6.2 Valoarea contractului : 317.464,58 lei fara TVA.

2014-10-07 - Anunt evaluare nr. 18/07.10.2014


ANUNT EVALUARE OFERTA

1.Nr. anuntului 18/   7.10.2014
2.Achizitor: C.N. ROMARM S.A.- filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
     CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Obiectul contractului: --. Furnizare, instalare si punere in functiune “Instalatie  de gamadefectoscopie industriala cu sursa radioactiva Co 60 “Livrarea produsului se va face la sediul SC UPS Dargomiresti SA – punct  de lucru Dragomiresti SA   .

 1. Cod CPV : 38580000-4

5. Procedura: - cerere de oferte

 1.  EVALUARE OFERTA

 In urma  procesului de evaluare  din data de 1.10 2014  a fost desemnat castigator

SC KIMET SRL, Str. Garii, nr. 64, Targu Secuiesc

 

2014-09-16 - Anunt achizitie nr. 17/16.09.2014


ANUNT ACHIZITIE

1.Nr. anuntului17./16.09 .2014
2.Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
     CUI RO 3180070, J15/344/2001
3.Specificatie  : 

Denumire :  Achizitie instalatie gamadefectoscopie industriala cu sursa de Co 60

Conditii/ caracteristici tehnice :

-        Sursa de Co60 va avea activitatea de 3,7 TBq si va fi realizata cu respectarea cerintelor din reglementarile internationale  si va trebui sa indeplineasca cerintele de proiectare si testare in conformitate cu prevederile regulamentelor internationale privind materialele radioactive sub forma “ speciala’

-        Sursa radioacativa  se va afla in container tehnologic impreuna cu accesoriile  si va tebui sa indeplineasca cerintele regulamentelor nationale si internationale cu privire la proiectare , producere si testare pentru instalatii de gamadefectoscopie avand containere portabile , mobile , fixe sau echivalent.

 

4. Obiectul contractului

- Furnizare “ Instalatie  gamadefectoscopie industriala cu sursa radioactiva Co60 ,instalare si punere in functiune care va fi utilizata in Laboratorul  de Control Nedistructiv al societatii. Livrarea produsului se va face la sediul SC UPS Dargomiresti SA – punct  de lucru Dragomiresti SA   

 1. Modul de finalizare al achizitiei : incheierea unui contract de furnizare produse prin procedura de cerere de oferte

6. Cod CPV : 38580000-4

7. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere la , Punct de lucru Dragomiresti , str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita prin fax, e-mail ,posta

  Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre:C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151, 0245217807 nr. fax 0245611746,0245217807  sau la adresa  de  e- mail  : upsprivatizare@yahoo.com

8. Se recomanda vizitarea  amplasamentului
9.Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel-director general, ing. Vlad Carmen – sef  birou Managementul Restructurarii , Pregatirii pentru Privatizare si Investitii

10. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 26.09.2014 ora 1400
11.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

2014-09-03 - Anunt achizitie nr. 16/03.09.2014


ANUNT ACHIZITIE

1.Nr. anuntului16./3.09 .2014
2.Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
     CUI RO 3180070, J15/344/2001
3.Specificatie  : 

Denumire :  Achizitie instalatie gamadefectoscopie industriala cu sursa de Co 60

Conditii/ caracteristici tehnice :

-        Sursa de Co60 va avea activitatea de 3,7 TBq si va fi realizata cu respectarea cerintelor din reglementarile internationale  si va trebui sa indeplineasca cerintele de proiectare si testare in conformitate cu prevederile regulamentelor international privind materialele radioactive sub forma “ speciala’

-        Sursa radioacativa  se va afla in container tehnologic impreuna cu accesoriile  si vor tebui sa indeplineasca cerintele regulamentelor nationale si internationale cu privire la proiectare , producere si testare pentru instalatii de gamadefectoscopie avand containere portabile , mobile sau fixe sau echivalent.

 

4. Obiectul contractului

- Furnizare “ Instalatie instalatie gamadefectoscopie industriala cu sursa radioactiva Co60 ,instalare si punere in functiune care va fi utilizata in Laboratorul  de control Nedistructiv al societatii. Livrarea produsului se va face la sediul SC UPS Dargomiresti SA – punct  de lucru Dragomiresti SA   

 1. Modul de finalizare a achizitiei : incheierea unui contract de furnizare produse prin procedura de cerere de oferte

6. Cod CPV : 38580000-4

7. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere la , Punct de lucru Dragomiresti , str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita prin fax, e-mail ,posta

  Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre:C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151, 0245217807 nr. fax 0245611746,0245217807  sau la adresa  de  e- mail  : upsprivatizare@yahoo.com

8. Se recomanda vizitarea  amplasamentului
9.Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel-director general, ing. Vlad Carmen – sef  birou managementul restructurarii , pregatirii pentru privatizare si investitii

10. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 15.09.2014 ora 1000
11.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

2014-08-01 - Anunt achizitie nr. 15/01.08.2014


ANUNT ACHIZITIE

1.Nr. anuntului15 /2014
2.Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
     CUI RO 3180070, J15/344/2001
3.Specificatie  : 

Denumire :  Instalatie de incalzire cu centrale electrice atelier 103 F

Conditii/ caracteristici tehnice :

  -  Incalzire cu centrale electrice pentru  atelier  de productie o suprafata totala de 1021,51 mp

   - Realizarea unui sistem de producere si distributie locala a agentului termic respectiv apa calda + 80°/+60° C  in vederea relizarii procesului de vopsire in atelier 103

   - Temperatura necesara in atelier 14° C/15° C

 4. Obiectul contractului

-Elaborare documentatie de proiectare  instalatie de incalzire ,  furnizare si  lucrari de montaj  centrale electrice  

5.Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de furnizare produse

6. Cod CPV : 45232141-2

7. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia operatorilor economici interesati, la cerere la , Punct de lucru Dragomiresti , str. Intrarea Dumbrava, jud. Dambovita prin fax, e-mail ,posta

  Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre:C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151, 0245217807 nr. fax 0245611746,0245217807  sau la adresa  de  e- mail  : upsprivatizare@yahoo.com

8. Se recomanda vizitarea  amplasamentului
9.Persoana de contact: Ing. Necula Cristinel-director general, ing. Vlad Carmen – sef  birou managementul restructurarii , pregatirii pentru privatizare si investitii

10. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 12.08.2014 ora 1000
11.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

2014-07-18 - Anunt achizitie nr. 14/18.07.2014


ANUNT ACHIZITIE

1.Nr. anuntului14 /2014
2.Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
     CUI RO 3180070, J15/344/2001
3.Specificatie  lucrare : 

Denumire : Modernizare “sala sedinte“ si “grup sanitar et1- arhitectura si instalatii-” din Pavilionul Administrativ – Obiect 16.

Conditii/ caracteristici tehnice :

 1. Sala sedinte:

-      glet de ipsos,vopsitorie,plafon casetat cu placi fibra minerala

-      montat corpuri iluminat pentru lampi fluorescente, spoturi luminoase montate pe pafon

-      reabilitare parchet

-      montare jaluzele

-      placare usa neutilizata cu pereti de rigips

 1. Grup sanitar:

-      demontare placaje faiata si obiecte sanitare

-      inlocuire  obiecte sanitare si faianta

-      demontat/montat pardoseala din gresie

-      montare accesorii sanitare,

-      plafon casetat cu placi fibra mineral

-      montat corpuri de iluminat pentru lampi fluorescente

-      lucrari de electricitate

 

Modul de finalizare a achizitiei directe:incheierea unui contract de lucrari

 

4. Cod CPV : 45453100-8

 1. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre:C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la nr. telefon 0245632112 int. 151,0245217807 nr. fax 0245611746 sau la adresa  de e- mail  : upsprivatizare@yahoo.com

6. Se recomanda vizitarea amplasamentului
7. Persoana de contact:  Ing Necula Cristinel –director general, ing. Vlad Carmen – sef  birou managementul restructurarii , pregatirii pentru privatizare si investitii,
10. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 28.07.2014 ora 1400
11. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

12.Devizul  oferta va fi intocmit conform legislatiei in vigoare.

2014-06-11 - Anunt achizitie nr. 13/11.06.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
13 din 11.06.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat:

       -Denumire: Salopeta de lucru confectionata din (bbc100%) formata din bluza si pantalon;

       -Conditii obligatorii: a) se solicita ca salopeta sa nu aiba buzunare;

                                        b) salopeta va fi inscriptionata cu inscriptia UPS DRAGOMIRESTI;

                                        c) se solicita certificat de calitate, cu precizarea termenului de garantie acordat;

                                        d) ofertantul va prezenta  copii dupa autorizatiile detinute in vederea introducerii pe    

                                            piata a echipamentului individual de protectie solicitat, in conformitate cu 

                                            HG 115/2004 si totodata copie dupa declaratia EC conform HG 115/2004.                                 


4. Cod CPV : 18114000-1 
5. Cantitate: 70 buc
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112 int. 131, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 20.06.2014
9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

2014-05-27 - Anunt achizitie nr. 12/27.05.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
12 din 27.05.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat:

       -Denumire: Salopeta de lucru (bbc100%) formata din bluza si pantalon;

       -Conditii obligatorii: a) se solicita mostre;

                                        b) se solicita certificat de calitate, cu precizarea termenului de garantie acordat;

                                        c) se solicita declaratie de conformitate EC conform HG 115/2004.


4. Cod CPV : 18114000-1 
5. Cantitate: 70 buc
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112 int. 131, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 05.06.2014
9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

2014-05-22 - Anunt achizitie nr. 11/22.05.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
11 din 22.05.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat: PANZA ALBA, bbc 100%, latime 220 cm. 
4. Cod CPV : 19212000-5 
5. Cantitate: 1600 ml - Cantitatile sunt cele necesare pentru anul 2014 si sunt in functie de planul de fabricatie si de fondurile financiare pe care le vom avea la dispozitie.
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112 int. 131, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 02.06.2014
9. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

2014-05-22 - Anunt achizitie nr. 10/22.05.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
10 din 22.05.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat: TIFON , bbc 100%, latime 100 cm. 
4. Cod CPV :33141114-2 
5. Cantitate:2500 ml - Cantitatile sunt cele necesare pentru anul 2014 si sunt in functie de planul de fabricatie si de fondurile financiare pe care le vom avea la dispozitie.
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112 int. 131, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 02.06.2014
9. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

2014-05-12 - Anunt achizitie nr. 9/12.05.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
9 din 12.05.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat: PANZA ALBA, bbc 100%, latime 220 cm. 
4. Cod CPV : 19212000-5 
5. Cantitate: 1600 ml - Cantitatile sunt cele necesare pentru anul 2014 si sunt in functie de planul de fabricatie si de fondurile financiare pe care le vom avea la dispozitie.
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112 int. 131, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 21.05.2014
9. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

2014-05-12 - Anunt achizitie nr. 8/12.05.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
8 din 12.05.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat: TIFON , bbc 100%, latime 100 cm. 
4. Cod CPV :33141114-2 
5. Cantitate:2500 ml - Cantitatile sunt cele necesare pentru anul 2014 si sunt in functie de planul de fabricatie si de fondurile financiare pe care le vom avea la dispozitie.
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112 int. 131, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 21.05.2014
9. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

2014-05-09 - Anunt achizitie nr. 7/09.05.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
7 din 09.05.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat: Grund G 212
4. Cod CPV : 44810000-1
5. Cantitate: 800 kg - Cantitatile sunt cele necesare pentru anul 2014 si sunt in functie de planul de fabricatie si de fondurile financiare pe care le vom avea la dispozitie.
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 19.05.2014
9. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

2014-05-09 - Anunt achizitie nr. 6/09.05.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
6 din 09.05.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat: Diluant seria 612 SF11/1998
4. Cod CPV : 44832200-3
5. Cantitate: 450 litri - Cantitatile sunt cele necesare pentru anul 2014 si sunt in functie de planul de fabricatie si de fondurile financiare pe care le vom avea la dispozitie.
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre:  C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 19.05.2014
9. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

2014-05-09 - Anunt achizitie nr. 5/09.05.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
5 din 09.05.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat: Email E 322 gri 89
4. Cod CPV : 44812100-6
5. Cantitate: 1000 kg- Cantitatile sunt cele necesare pentru anul 2014 si sunt in functie de planul de fabricatie si de fondurile financiare pe care le vom avea la dispozitie.
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre:  C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 19.05.2014
9. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

2014-04-23 - Anunt achizitie nr. 4/23.04.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
4 din 23.04.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat: Grund G 212
4. Cod CPV : 44810000-1
5. Cantitate: 800 kg - Cantitatile sunt cele necesare pentru anul 2014 si sunt in functie de planul de fabricatie si de fondurile financiare pe care le vom avea la dispozitie.
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 02.05.2014
9. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

2014-04-23 - Anunt achizitie nr. 3/23.04.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
3 din 23.04.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat: Diluant seria 612 SF11/1998
4. Cod CPV : 44832200-3
5. Cantitate: 450 litri - Cantitatile sunt cele necesare pentru anul 2014 si sunt in functie de planul de fabricatie si de fondurile financiare pe care le vom avea la dispozitie.
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre:  C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 02.05.2014
9. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

2014-04-23 - Anunt achizitie nr. 2/23.04.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
2 din 23.04.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
    CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat: Email E 322 gri 89
4. Cod CPV : 44812100-6
5. Cantitate: 1000 kg- Cantitatile sunt cele necesare pentru anul 2014 si sunt in functie de planul de fabricatie si de fondurile financiare pe care le vom avea la dispozitie.
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre:  C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la (Serviciul Aprovizionare Transporturi) nr. telefon 0245632112, nr. fax 0245217807 sau la adresa de

e-mail upsaprovizionare@gmail.com 
7. Persoana de contact: personal Serviciul Aprovizionare Transporturi
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 02.05.2014
9. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

2014-04-04 - Anunt achizitie nr. 1/04.04.2014


ANUNT ACHIZITIE

1. Nr. anuntului: 
1 din 04.04.2014
2. Achizitor: C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A.
    Str. Laminorului Bl. 2, Sc. A, Ap. 80, Et. 4, Targoviste, Jud. Dambovita.
     CUI RO 3180070, J15/344/2001
3. Specificatie produs achizitionat: servicii intocmire documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de    Gospodarire a Apelor in conformitate cu prevederile Ord. 799/2012
4. Cod CPV : 71322300-4
5. Cantitate: documentatia tehnica va fi intocmita in 3 exemplare.
6. Informatii suplimentare se pot obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat, adresata catre:
C.N. ROMARM S.A. filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomiresti S.A. la 
nr. telefon 0245632112 int. 106, nr. fax 0245611746 sau la adresa de e-mail upscomercial@yahoo.com sau manager@upsdragomiresti.ro.
7. Persoana de contact: ing. Florina VRABIE-responsabil Protectia mediului
8. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 14.04.2014
9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

0000-00-00 -


0000-00-00 -


 

© 2010 by UPS Dragomiresti | Made by Etajuldoi.ro - Webdesign Targoviste