Informatii publice

2019-01-09 - CV - NECULA CRISTINEL-MIHAITA

- CV Necula Cristinel-Mihaita.PDF

2019-01-09 - CV - GOGA DORU-ADRIAN

- CV Goga Doru-Adrian.pdf

2019-01-09 - CV - CANDEL AURORA-ELENA

- CV Candel Aurora-Elena.pdf

2019-01-09 - CV - CRETU RALUCA-ELENA

- CV Cretu Raluca-Elena.pdf

2019-01-08 - PLAN DE INTEGRITATE GENERAL RECTIFICAT PRIVIND ACTIVITATILE SI ACTIUNILE NECESARE A FI INTREPRINSE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI LA NIVELUL SOCIETATII PE PERIOADA 2016-2020 SI IMPLEMENTARE

- PLAN INTEGRITATE GENERAL RECTIFICAT 2016-2020.pdf

2019-01-08 - RAPORT AUDIT EXTERN 2017

- RAPORT AUDIT EXTERN 2017.pdf

2019-01-08 - INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE LA NIVELUL SOCIETAȚII UPS DRAGOMIREȘTI S.A. PE PERIOADA 2016-2020

- Inventarul masurilor de transparenta 2016-2020.PDF

2018-12-11 - Procedura prin care s-a facut selectia membrilor CA si a directorului general, precum si revocarile din functiile respective in ultimii 3 ani si motivele revocarilor.

- Procedura prin care s-a facut selectia membrilor CA.pdf

2018-12-11 - Scrisoarea de asteptari.

- Scrisoarea de asteptari.pdf

2018-12-11 - Bugetul pentru investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari.

- Buget de investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari.pdf

2018-12-11 - Cheltuielile totale cu personalul in ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, traininguri sau formare profesionala, decontari si alte beneficii).

- Cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani.pdf

2018-12-11 - Datoriile societatii catre bugetul de stat, catre institutiile de creditare si catre partenerii comerciali.

- Datoriile societatii catre bugetul de stat, catre institutiile de creditare.pdf

2018-12-11 - Valoarea subventiei operationale primite de la bugetul de stat.

- Valoarea subventiei.pdf

2018-12-11 - Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de societate in interes public.

- Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de societate in interes public.pdf

2018-12-11 - Obiectivul de politica publica al societatii.

- Obiectivul de politica al societatii UPS.pdf

2018-12-11 - Situatii de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al societatii.

- Situatii de risc analiza de risc din domeniul de activitate al societatii.pdf

2018-12-11 - Raport anual agregat.

- Raport anual agregat.pdf

2018-11-14 - CONTRACT DE MANDAT

- CONTRACT DE MANDAT.pdf

2018-08-13 - RAPORTARE CONTABILA LA DATA DE 30-06-2018

- Raportare contabila la data de 30.06.2018.pdf

2018-08-13 - ORDIN PRIVIND APROBAREA BVC PE ANUL 2018 PENTRU S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A.

- ORDIN APROBARE BVC UPS DRAGOMIRESTI 2018.pdf

2018-08-01 - Hotarare de aprobare repartizare profit net exercitiu financiar 2017

- Hotarare de aprobare repartizare profit net exercitiu financiar 2017.pdf

2018-07-10 - INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdf

2018-06-21 - SITUATII FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2017

- Situatii financiare la data de 31.12.2017.pdf

2018-05-22 - Politica Anticoruptie a Societatii UPS Dragomiresti S.A.

- Politica Anticoruptie UPSD.pdf

2018-05-22 - Masuri pentru Prevenirea Fraudei si Coruptiei aplicate in cadrul Societatii UPS Dragomiresti S.A.

- Masuri Prevenirea Fraudei si Coruptiei UPSD.pdf

2017-10-02 - CONDUCEREA UPS DRAGOMIRESTI

- Conducerea societatii UPSD.pdf

2017-08-24 - RAPORTARE CONTABILA LA DATA DE 30-06-2017

- Raportare contabila la data de 30.06.2017.pdf

2017-08-22 - ORDIN PRIVIND APROBAREA BVC PE ANUL 2017 PENTRU S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A.

- ORDIN APROBARE BVC UPS DRAGOMIRESTI 2017.pdf

2017-07-14 - SITUATII FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2016

- SITUATII FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2016.pdf

2017-02-23 - PLAN DE INTEGRITATE GENERAL PRIVIND ACTIVITATILE SI ACTIUNILE NECESARE A FI INTREPRINSE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI LA NIVELUL SOCIETATII PE PERIOADA 2016-2020 SI IMPLEMENTAREA S.N.A.

- PLAN DE INTEGRITATE SNA 2016-2020-UPSD.pdf

2016-12-21 - NORMA INTERNA NR. C3. 179/07.12.2016

NORMA INTERNA
Pentru reglementarea modului de realizare a achizitiilor, procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de furnizare produse/prestare servicii/executie lucrari

- Norma interna Achizitii 2016.pdf

2016-11-03 - DECLARAŢIE de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare stabilite in Strategia Naţionala Anticorupţie 2016-2020

- DECLARATIE SNA 2016-2020.pdf

2016-10-02 - INFORMATII CONFORM ANEXA 6 DIN LEGEA NR. 59/2016, CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI IN CAZUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE

- INFORMATII CONFORM ANEXA 6- LEGEA 59 din 2016.pdf

2016-09-01 - Regulamentul de Organizare si Functionare al S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A. poate fi consultat la sediul societatii.

- ROF - UPS DRAGOMIRESTI SA.pdf

2016-09-01 - Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2016

- Buget venituri - cheltuieli pe anul 2016.pdf

2016-08-16 - RAPORTARE CONTABILA LA DATA DE 30-06-2016

- Raportare contabila la 30-06-2016.pdf

2016-08-12 - CODUL DE ETICA AL S.C. UPS DRAGOMIRESTI S.A.

- Codul de etica.pdf

2016-06-29 - RAPORT AUDIT LA 31.12.2015

- RAPORT DE AUDIT la 31.12.2015.pdf

2016-06-29 - SITUATII FINANCIARE LA 31.12.2015

- SITUATII FINANCIARE la 31.12.2015.pdf

2016-05-09 - SOLICITARE INFORMATII - DESCARCARE FORMULARE

- L 544-Cerere si Model-de-reclamație-administrativă.docx

2016-05-09 - SOLICITARE INFORMATII-LEGISLATIE

LEGISLATIE

Ordonanţa de Urgenţă nr.95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36971

Hotărârea Guvernului nr. 1.597 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41437

Hotărârea Guvernului nr. 703 din 11 iulie 2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140332

Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47873

Hotărârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50909

Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118231

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732

Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8112

- LEGISLATIE.pdf

2016-05-09 - CONDUCEREA UNITATII

- Informatii privind conducerea unitatii.pdf

2016-05-09 - ORGANIZARE

- ORGANIGRAMA.pdf

2016-05-09 - PROGRAME SI STRATEGII

- Programe si Strategii.pdf

2016-05-09 - ANGAJARI

Momentan nu exista anunturi in aceasta sectiune.

- Angajari.pdf

2016-05-09 - BULETIN INFORMATIV - LEGEA 544/2001

- LEGEA 544 DIN 2001.pdf

2016-03-24 - HOTARARE DE GUVERN NR. 952/2001 PRIVIND INFIINTAREA C.N. ROMARM S.A.

- HG 952 DIN 2001.pdf

2015-12-18 - SITUATIA CONTRACTELOR DE ASISTENTA JURIDICA

- Situatia Contractelor de asistenta juridica.pdf

2015-08-21 - Raportare contabila semestriala la data 30-06-2015

- Raportare contabila semestriala la data 30-06-2015.pdf

2015-06-16 - Situatii financiare 2014

- Situatii-financiare-2014.pdf

2015-02-05 - Raport audit 2013

- Raport audit 2013.pdf

2015-02-05 - Raportul anual elaborat de Consiliul de Administratie

- RAPORTUL ANUAL ELABORAT DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE.pdf

2014-06-03 - DECLARAŢIE de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015

- DECLARATIE.pdf

2014-06-03 - PLAN GENERAL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE

- Plan SNA.pdf

 

© 2010 by UPS Dragomiresti | Made by Etajuldoi.ro - Webdesign Targoviste