Anunt publicitar nr. 2094/31.07.2020

ANUNT PUBLICITAR

Subscrisa S. UPS DRAGOMIRESTI S.A, filiala C.N. ROMARM S.A, cu sediul in Targoviste, str. Laminorului Bl.2, Sc.A, et.4, ap.80, jud. Dambovita, Cod postal 130089 , Punct de lucru Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava, nr. de inregistrare la O.R.C.  J15/344/2001, CUI RO 3180070, tel. 0245 217807, fax 0245 217807, avand contul de decontare nr. RO17 CECE DB01 30RO N070 5498, deschis la CEC Bank Targoviste organizeaza  licitatie deschisa in doua etape pentru vanzarea unor deseuri metalice feroase si neferoase ce se va desfasura in doua etape ( etapa I –etapa de calificare a operatorilor economici, etapa II –  licitatie cu strigare ), etape ce au loc in data de 17.08.2020 ora 1000 la sediul S. UPS Dragomiresti SA –Punct de lucru Dragomiresti, Intrarea Sat Dumbrava.

Pretul caietului de sarcini este de 150 lei inclusiv TVA .

In caz de neadjudecare procedura se va repeta in data de 21.08.2020.

Informatii suplimentare la tel/fax 0245 217807 sau e-mail upsdesfacere@yahoo.com .