Legislatie

Lista principalelor ACTE LEGISLATIVE RELEVANTE care au legătură cu domeniul de activitate al Societății UPS Dragomiresti

Hotărârea Guvernului nr. 979 din 19 octombrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Romarm” – S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale “Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, cu modificările şi completările ulterioare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24767

– Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47873

– Hotărârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50909

– Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732  

– Legea nr. 126 din 27 decembrie 1995, privind regimul materiilor explozive – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/6350

– H.G. nr.536 din 30 mai 2002, pentru aprobarea normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor. – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37124

– Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat. – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8112

– Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informații de interes public. – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/ 31413

– Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/ 32733

– Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/ 35209

– H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/ 37319

– Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și al munițiilor – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132994

– H.G. nr. 130 din 24 februarie 2005 pentru aprobarea normelelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/60305

– O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/ 67634

– Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118231

– Legea nr. 232 din 22 noiembrie 2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184267

– Legislația în domeniul HSEQ

– Legea 129 din 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului- https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216157

– Hotararea 1269 din 17.12.2021 privind Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025 –https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/249828

Hotararea 599 din 02.08.2018
pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate. – https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204398

Reglementari Interne