Solicitare Informatii, Legislatie

Persoanele fizice sau juridice sunt îndreptățite a solicita informații de interes public astfel cum acestea sunt stabilite de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.


  1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
  2. Norme metodologice de aplicare a legii 544/2001 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996