INTERNSHIP  S. UPS DRAGOMIRESTI S.A

Societatea Uzina de produse Speciale Dragomirești, în colaborare cu Universitatea
Valahia din Târgovişte organizează programul de internship plătit 2024, după cum urmează:

a) 12 iulie-21 iulie – înscrierea candidaţilor – candidații completează formularul tip de înscriere,
disponibil online pe site-ul societății – www.upsdragomiresti.ro/anunturi-publice/

b) 22 iulie-29 iulie – selecția candidaților;
c) 30 iulie – încheierea contractului de internship;
d) 01 august-30 septembrie – desfășurarea programului.

NOTĂ!
Documentele necesare pentru înscrierea în programul de internship vor fi transmise de către
candidați online pe adresa de e-mail manager@upsdragomiresti.ro sau hr@upsdragomiresti.ro

Termen limita: 21 iulie ora 16:00

 • DOMENIILE DE ACTIVITATE
 • Programul de internship se va derula în următoarele direcții și compartimente ale S.UPS Dragomiresti S.A:
 • Compartiment juridic – 1 post;
 • Statia pirotehnica      – 1 post inginer proiectant;
 •                                    – 2 posturi inginer mecanic;
 • Direcția economică   – 1 post.

 • CRITERII DE ELIGIBILITATE
 • Candidații care se înscriu la programul de internship trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
 • au cetățenia română;
 • au domiciliul sau reședința în România;
 • sunt absolvenți de studii superioare în domeniul de internship ales;
 • au vârsta maximă de 26 de ani împliniți la data înscrierii în programul de internship;
 • nu sunt activi pe piața muncii;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru fapte penale;
 • cunosc la nivel mediu (BI/B2) cel puțin o limbă străină de circulație internațională, conform standardelor europene de evaluare a competențelor lingvistice;
 • au competențe în domeniul IT.

 • DOCUMENTE DOSAR DE CANDIDATURĂ
 • 1. Dosarul candidaților va trebui să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:
 • 2. Formularul tip de înscriere, disponibil online pe site-ul instituției;
 • 3. Copie CI sau copie după un alt document care atestă identitatea persoanei;
 • 4. Curriculum vitae;
 • 5. Diplomă de absolvire/adeverință de absolvire a studiilor de licență/masterat;
 • 6. Scrisoare de intenție;
 • 7. Adeverință de la medicul de familie/unități medicale abilitate care să ateste că este apt pentru muncă;
 • 8. Cazier judiciar;
 • 9. Alte diplome, certificate, adeverințe, care atestă implicarea în diferite proiecte, programe, activități extra-didactice, voluntariat etc.